Vstupte s námi do světa
digitalizované výroby.

SITUACE DNES

Výrobní firmy využívají různé stupně automatizace v rámci fyzické produkce. Roboti utahují, svařují, lakují, osazují nebo spojují. Výrobní linky dokáží vážit, měřit, balit atd.Lidé mají kontrolní a servisní funkci. Výrobní společnosti však ve velké míře selhávají v automatizaci komunikace, propojování jednotlivých výrobních celků, sběru a následné analýze dat. Části výroby s vyšším stupněm manuální produkce tisknou a zapisují na papír. Hotové zboží či polotovary se ukládají na palety, jejichž pohyb není sledován. Obráběcí stroje místo práce stojí, protože jejich obsluha nenahlásila včas poruchu. Komunikace mezi stroji, lidmi a odděleními vázne. Data o chybách a prostojích se neukládají. Vedení firmy nemá o mezerách informace. Produktivita a výkonnost klesá, firma přichází o zakázky a ztrácí peníze.

SITUACE DNES S B2A ŘEŠENÍM

Z výrobního procesu mizí našim zásahem papír (plní funkci záložního nosiče). Pracovníci různých úseků výroby včetně dělnických profesí používají extrémně intuitivní tabletovou aplikaci místo zranitelného papíru, s jejíž pomocí předávají informace o odvedené práci. Data se okamžitě ukládají na server, zpracovávají a předávají do systému řízení výroby. Vedoucí pracovníci mají vždy přehled o aktuální situaci a například obchod pomocí speciální aplikace přímo u klienta přesně modeluje možný termín dodání výrobku. Mistři vidí skrze speciální aplikaci data o aktuálním výkonu výroby, kontroloři fotí, zaznamenávají a ukládají rovněž přímo na server. Případný problém s kvalitou se okamžitě řeší. Hotové výrobky se ukládají na chytré palety, jejichž pozici neustále monitoruje náš Indoor positioning systém. Pracovníci logistiky díky tomu okamžitě vědí, kde se nachází paleta s výrobkem zčásti zakázky. Díky tomuto systému lze sledovat průchod zakázky výrobou, odhalovat prostoje a úzká místa. Produktivita dramaticky roste, eliminuje se plýtvání.

A BUDE TO JEŠTĚ LEPŠÍ

Díky modernímu, výkonnému a chytrému B2A cloudu jsou veškerá data okamžitě k dispozici. Samozřejmě zabezpečená a nedostupná komukoliv mimo společnost. Připravované napojení na nositelnou elektroniku umožní získat další důležitá data o chování pracovníků ve výrobě a předcházet například úrazům. Obchodníci budou okamžitě informování o důležitých změnách týkajících se právě jejich zakázky a klientů pomocí chytrého telefonu a hodinek. Firmy se stávají dokonale propojenými, vedení dělá rozhodnutí na základě dat a klienti těží z vysoce výkonné výroby a dokonalého informačního toku.

Aplikace pro pracoviště

Aplikace pro pracoviště

Intuitivní tabletová aplikace ušitá na míru výrobním střediskům. Zefektivňuje a zrychluje procesy, odbourává problém ztracených či zničených papírů i nesynchronizovaných excelových tabulek a dalších dokumentů. Aplikace poskytuje dělníkům informace o výrobních příkazech včetně důležitých detailů a výkresové dokumentace.

Díky napojení na systém řízení výroby a B2A cloud jsou veškeré informace v aplikace vždy 100% aktuální. Aplikace dále slouží k odvádění hotové práce a ukládání hotových výrobků či polotovarů na palety. Doplňkově poskytuje informace o nutných zdravotních prověrkách a školeních či informace o aktuální výši mzdy a vykonané práci za dané časové období.

Aplikace pro kontrolu

Aplikace pro kontrolu

Tabletová aplikace zohledňující potřeby oddělení kontroly v souladu s moderními systémy řízení kvality. Kontrola probíhá na daném pracovišti, v přesně stanovených podmínkách a čase. Kontroloři detailně zkoumají a zaznamenávají data o prvních a posledních kusech nebo provádějí průběžné kontroly včetně fotodokumentace.

Fotografie (nebo videa) pořízené přímo na tablet se okamžitě ukládají na server a párují s příslušným číslem výrobního příkazu a celou zakázkou. Pomocí aplikace probíhá rovněž hlášení zmetků, které v komplexním systému digitalizované výroby ovlivňuje navazující procesy a dokáže zabránit plýtvání materiálem nebo zpoždění zakázky.

Aplikace pro mistry

Aplikace pro mistry

Analytická aplikace poskytující mistrům rychlou a efektivní kontrolu aktuálního stavu výroby jako celku, ale rovněž dílčích zakázek a data o výkonnosti jednotlivých částí výroby i zcela konkrétních pracovníků.  Mistři skrze DM aplikaci dokáží okamžitě zkontrolovat stav zakázky na pracovišti či zcela konkrétním stroji, u kterého se právě nacházejí včetně přímé vazby na právě aktivního pracovníka.

Okamžitá synchronizace dat umožňuje mistrům nahlížet na výsledky průběžných kontrol a zobrazovat varovná hlášení spojená s možným narušením průběhu výroby a potenciálním zpoždění zakázky (např. odstávka strojů či celých výrobních celků, výrazná zpoždění v realizaci části zakázky na jednotlivých pracovištích, zvýšený počet zmetkových hlášení atd.). Díky této aplikaci mají mistři dokonalý přehled.

Aplikace pro sklad

Aplikace pro sklad

Nedílná součást unikátního systému lokalizace uvnitř budov pod názvem 
IPS (Indoor Positioniong System) společnosti B2A. Aplikace pro skladníky v napojení na implementovaný systém IPS umožňuje pracovníkům skladu a logistiky výrazně zkrátit proces expedice hotových výrobků či radikálně zefektivnit systém přesunu výrobků či polotovarů z jednoho výrobního celku do druhého. Jednoduše řečeno, nic se neztrácí a následně nehledá.

Uvnitř zasíťovaných hal (síť, lokalizační zařízení a chytré palety s trackovacím HW) probíhá neustálá kontrola polohy palet v návaznosti na produkty na nich uložených. Aplikace pro skladníka v napojení na serverovou aplikaci zobrazuje na tabletu aktuální polohu palety s výrobky či polotovary z jednotlivých výrobních příkazů a zakázek a naviguje skladníka přímo na tuto paletu.

Systém IPS a aplikace na něj navázané dokáží nejen zabránit časovým prodlevám způsobeným hledáním materiálu, polotovarů či hotových výrobků, ale informovat o intervalech přesunů mezi jednotlivými výrobními středisky.

Aplikace pro obchod

Aplikace pro obchod

Odbourává problémy s nesouladem mezi reálnou vytížeností výroby a tedy i reálnými dodacími termíny, příslibem obchodníků a očekávání zákazníků. Speciální mobilní aplikace a také webové rozhraní umožňuje obchodníkům kdykoliv a kdekoliv na světě nahlížet ze svého mobilního zařízení a počítače do kapacitního plánování. V případě schůzky s klientem tak má obchodník vždy aktuální data.

Díky nim dokáže modelovat termín dodání na základě reálného stavu výroby. Přímo u klienta následně obchodník vytváří nabídku a také zakázku, která se ihned ukládá na server. Obchodník má v rámci svého účtu navíc neustálý přehled o stavu svých zakázek včetně detailů z výroby. Nastane-li zdržení nebo se zastaví práce na některého z jeho zakázek, je o tomto informován.

Je-li u zakázky navíc evidováno trackovací číslo, sleduje obchodník průběh své zakázky pomocí tabletové aplikace a webového rozhraní až do samotného konce, tedy doručení zákazníkovi.

B2A cloud

B2A cloud

Rychlý, moderní, robustní, stabilní a vysoce zabezpečený cloud, díky kterému budete mít data z vašich výrobních aplikací neustále k dispozici. Klíčová součást řešení digitalizované výroby společnosti B2A, která zajišťuje bezpečný přenos a ukládání dat mezi jednotlivými výrobními celky a použitými mobilními zařízeními.

VYBRANÉ PŘÍPADOVÉ STUDIE

Avex Steel Products Ve společnoti AVEX Steel Proucts jsme nasadili tablety místo papíru jako vůbec první. Výkresy a výrobní příkazy se zobrazují na tabletu, hotová práce se zapisuje do tabletu. Kontroloři fotí a zapisují do tabletu, skladníky naviguje naše navigační aplikace. Palety se zbožím se neztrácejí, neplýtvá se materiálem.